Ngôn ngữ

Dùng thử

 • 15 ngày dùng thử. Dành cho các cửa hàng nhỏ, shop online hổ trợ các chức năng cơ bản cho việc vận hành và theo dõi báo cáo kinh doanh.
 • Giới hạn đối tác 0 year
 • Giới hạn bán : 10000
 • Sử dụng: Không giới hạn

Cơ bản

50,000đ

 • Dành cho cửa hàng lớn, gồm các chức năng cho việc quản lý, bán hàng, báo cáo. Hỗ trợ ứng dụng quản lý đơn hàng, giao hàng trên điện thoại iOS và Android cho nhà hàng.
 • Giới hạn đối tác 30 ngày
 • Giới hạn bán : Không giới hạn
 • Sử dụng: Không giới hạn

Cao cấp

100,000đ

 • Dành cho cửa hàng lớn, gồm các chức năng cho việc quản lý, bán hàng, báo cáo. Ứng dụng đặt dịch vụ, ứng dụng giao hàng, ứng dụng quản lý đặt hảng, trên điện thoại iOS và Android riêng cho nhà hàng. Và ứng dụng giành riêng với tên cửa hàng của bạn.
 • Giới hạn đối tác 30 ngày
 • Giới hạn bán : Không giới hạn
 • Sử dụng: Không giới hạn

Nhận tin tức của chúng tôi